Η επιδημία του HIV στην Ελλάδα και ο αντιθετικός σύνδεσμος «αλλά»

Η επιδημία του HIV στην Ελλάδα και ο αντιθετικός σύνδεσμος «αλλά»
Η ιστορία του HIV στην Ελλάδα έχει καταγράψει διακυμάνσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η χώρα ακολούθησε την τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ...