Η μεγάλη απειλή για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη

Η μεγάλη απειλή για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη
Η νέα αυτή κατηγορία χαρακτηρίζει μία μερίδα πληθυσμού που μολονότι εργάζεται αμείβεται κάτω από το σχετικό όριο φτώχειας. Ο όρος working poor ...