Σκάει η «φούσκα της Αριστεράς» στην Ελλάδα

Σκάει η «φούσκα της Αριστεράς» στην Ελλάδα
Στο δημοσίευμα του έγκυρου περιοδικού επισημαίνεται ότι η Αριστερά προώθησε την «ισότητα στη φτώχεια και όχι τις ίσες ευκαιρίες στην ευημερία και ...