Σχέδιο δράσης από τη Ρουμανία και τη UNICEF για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Σχέδιο δράσης από τη Ρουμανία και τη UNICEF για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών
Το 40% των παιδιών στη Ρουμανία εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας ή να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.