Rusya'da yeni moda: Online günah çıkarma!

Rusya'da yeni moda: Online günah çıkarma!
İnternet ve sosyal medya, hayatın pek çok alanını değişime zorluyor. Dini pratikler de artık bu alanlar arasında. Rusya'da da Ortodoks inanışının da bir ...