Tags about global social exclusion | International

pátek 17. května 2019

LGBT+ hakları konusunda Türkiye sondan ikinci

LGBT+ hakları konusunda Türkiye sondan ikinci
Malta, LGBT bireylerinin yaşayacağı en iyi ülke seçilirken, Türkiye 5 puan ile ... Azerbaycan, LGBT+ bireylere karşı yaptığı hak ihlalleri konusunda ...

Follow by Email