Η κυβέρνηση της Κούβας ματαίωσε το gay parade κατά της ομοφοβίας

Η κυβέρνηση της Κούβας ματαίωσε το gay parade κατά της ομοφοβίας
Κάτω από ασαφείς συνθήκες και χωρίς επαρκείς εξηγήσεις, η κυβέρνηση της Κούβας αποφάσισε να ματαιώσει το 12ο gay parade κατά της ομοφοβίας.