Η φτώχεια έχει πρόσωπο – Μία στις τρεις γυναίκες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού ...

Η φτώχεια έχει πρόσωπο – Μία στις τρεις γυναίκες βρίσκεται σε κίνδυνοφτώχειας ή κοινωνικού ...
Της Ελένης Κωνσταντίνου. Η φτώχεια έχει πρόσωπο και κυρίως είναι γυναικείο, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για γυναίκες μονογονιούς. Άλλωστε αυτό ...