ΗΠΑ: Μικρή αύξηση των επιδομάτων ανεργίας

ΗΠΑ: Μικρή αύξηση των επιδομάτων ανεργίας
Ο αριθμός των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας παρουσίασε μικρή αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο κοντά σε ιστορικά ...