Έκθεση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών: Η οικονομία ανακάμπτει, οι κοινωνικές ανισότητες ...

Έκθεση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών: Η οικονομία ανακάμπτει, οι κοινωνικές ανισότητες ...
Είναι ενδεικτικό πως το 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε στο ιστορικά υψηλό 27,5%. Έκτοτε, η ανεργία έχει καταγράψει σημαντική ...