Για μια Στερεά Ελλάδα Υπεροχής και Κοινωνικής Συνοχής

Για μια Στερεά Ελλάδα Υπεροχής και Κοινωνικής Συνοχής
Ο κομματικός ανταγωνισμός θέτει σε δεύτερη μοίρα τα μεγάλα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης και της ελληνικής περιφέρειας, ζητήματα όπως η ανεργία, ...