Για την Ευρώπη των πολλών

Για την Ευρώπη των πολλών
Η ύφεση που προέκυψε από αυτές τις πολιτικές οδήγησε σε ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση των πολλών. Κατάσταση η οποία ιστορικά έχει αποδειχθεί ..