Παρά τη βελτίωση η ανεργία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην ευρωζώνη

Παρά τη βελτίωση η ανεργία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην ευρωζώνη
Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο ενώ η ανεργίαμειώθηκε κατά 10,3%. Εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι ως ...