Κάποιοι ονειρεύονται να ξαναφέρουν αποτυχημένες πολιτικές

Κάποιοι ονειρεύονται να ξαναφέρουν αποτυχημένες πολιτικές
Παρέλαβαν μια ανεργία στο 3% και μας παρέδωσαν μια ανεργία στο 16%, μια χώρα με ελλείμματα, σε ύφεση, μια χώρα στην κατηγορία των ...