Κομισιόν: Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ

Κομισιόν: Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ
Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ (15-24 ετών 14,6%), αλλά και το ποσοστό των νέων (15-25 ετών) που δεν βρίσκονται ούτε στην απασχόληση ...