Τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια

Τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια
Σε όλο τον κόσμο παρατηρείται κρίση στην πρόσβαση σε φάρμακα, και η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση. Βασικά φάρμακα με υπερβολική τιμή ...