Δυστυχώς αργεί η (νεκρ)ανάσταση της οικονομίας!

Δυστυχώς αργεί η (νεκρ)ανάσταση της οικονομίας!
Και με την ανικανότητα που τους διακρίνει έσπειραν φτώχεια και τώρα θερίζουν οικογενειακά δράματα και δυστυχία. ΜΕΓΑΛΗ φτώχεια στον πληθυσμό.