Αναιμική ανάπτυξη με πλεονάσματα άνω του 4%

Αναιμική ανάπτυξη με πλεονάσματα άνω του 4%
Η έκθεση προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας (στο 16, 5% το 2020), ενώ με βάση τη διατήρηση του ύψους των πρωτογενών ...