Αυξάνεται μετά από 2 χρόνια η ανεργία της Γερμανίας

Αυξάνεται μετά από 2 χρόνια η ανεργία της Γερμανίας
Αυξάνεται μετά από 2 χρόνια η ανεργία της Γερμανίας ... Το ποσοστό ανεργίας σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση βρέθηκε στο 5%. Τα παραπάνω ...