Η ανεργία μειώνεται στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη

Η ανεργία μειώνεται στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη
Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε χαμηλό 50 ετών, στο 3,6% τον Απρίλιο, οι μισθοί είναι υψηλοί και η μη-γεωργική απασχόληση έφτασε σε ιστορικό ...