Tags about global social exclusion | International

úterý 9. dubna 2019

Nezaměstnanost znovu klesá díky sezónním pracím

Nezaměstnanost znovu klesá díky sezónním pracím 
- Nárůst nezaměstnanosti úřady práce zaznamenaly pouze ve dvou okresech (Chomutov a Ústí nad Labem). Pokles není až tak dán ekonomickou ...

Follow by Email