Είδος Υπό Εξαφάνιση η Μεσαία Τάξη στην Ελλάδα

Είδος Υπό Εξαφάνιση η Μεσαία Τάξη στην Ελλάδα
Από την άλλη, όσο μικραίνει η μεσαία τάξη, τόσο η απειλή της φτώχειας ... από τη φτώχεια, την ανασφάλεια σχετικά με την επιβίωση και τα αδιέξοδα.