Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Πώς θα διαχωρίσουμε την υγεία από την οικονομική καταστροφή

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Πώς θα διαχωρίσουμε την υγεία από την οικονομική καταστροφή
- Στόχος είναι να αποτραπούν οι λεγόμενες καταστροφικές δαπάνες υγείας, εκείνες δηλαδή που οδηγούν τους ασθενείς στη φτώχεια ή και κάτω από το ...