Θεσμική η ανισότητα στις πολιτικές της ΕΕ

Θεσμική η ανισότητα στις πολιτικές της ΕΕ
Δεν εντάσσουν δηλαδή τους πιο φτωχούς ανθρώπους και τις πιο φτωχές χώρες σε πολιτικές συνοχής που θα τους απαλλάξουν από τη φτώχια. Αντίθετα ...