Φαγούρα χωρίς εξανθήματα: Ποιες παθήσεις μπορεί να κρύβει

Φαγούρα χωρίς εξανθήματα: Ποιες παθήσεις μπορεί να κρύβει
- Η φαγούρα μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη της λοίμωξης ή να προκύπτει από επιπλοκές σε εσωτερικά όργανα έπειτα από τη λοίμωξη στον HIV.