Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αξία των φαρμακοποιών στην παροχή υπηρεσιών ...

Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αξία των φαρμακοποιών στην παροχή υπηρεσιών ...
κοινοτικά φαρμακεία είναι ιδανικά τοποθετημένα ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, αναπαραγωγικής υγείας και σχετικά με τον HIV.