Η φτώχεια μετατοπίζεται στους νέους ανθρώπους

Η φτώχεια μετατοπίζεται στους νέους ανθρώπους
- Οι γυναίκες της μεσαίας τάξης θα δώσουν τη λύση στο δημογραφικό», είπε ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ...