Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Οι κυριότερες απειλές για τη δημόσια υγεία

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Οι κυριότερες απειλές για τη δημόσια υγεία
- Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά του ιού HIV όσον αφορά τον έλεγχο των ανθρώπων, την παροχή αντιρετροϊκών φαρμάκων και την παροχή ...