Μείωση της ανεργίας στο 80% των περιφερειών της ΕΕ - Θλιβερές επιδώσεις για την Ελλάδα

Μείωση της ανεργίας στο 80% των περιφερειών της ΕΕ - Θλιβερές επιδώσεις για την Ελλάδα
Περισσότερο από το 80% των περιφερειών "NUTS 2" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είδε το ποσοστό ανεργίας για άτομα ηλικίας 15-74 ετών να ...