Στο 32% βρίσκεται η νεανική ανεργία στην Κρήτη

Στο 32% βρίσκεται η νεανική ανεργία στην Κρήτη
Στο 32% βρίσκεται η νεανική ανεργία στην Κρήτη με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας να φτάνει στο 39%. Ο τουρισμός αποτελεί τον καίριο ...