Μακρύς ο δρόμος για την «Ευρώπη 2020»

Μακρύς ο δρόμος για την «Ευρώπη 2020»
Ευρώπη του 2020, ειδικά στο μέτωπο της αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας. Μοναδική εξαίρεση, οι στόχοι για την ενέργεια. Η στρατηγική ...