Εκστρατεία Πρόσβασης σε Βασικά Φάρμακα: 20 χρόνια αγώνας για την πρόσβαση όλων των ...

Εκστρατεία Πρόσβασης σε Βασικά Φάρμακα: 20 χρόνια αγώνας για την πρόσβαση όλων των ...
Όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εγκαινίασαν την Εκστρατεία για την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα το 1999, μαινόταν η επιδημία του HIV/AIDS στις ...