Η φτώχεια αφαιρεί 18 χρόνια ζωής

Η φτώχεια αφαιρεί 18 χρόνια ζωής
- Το προσδόκιμο ζωής στον κόσμο αυξήθηκε κατά 5,5 χρόνια την τελευταία 15ετία, όμως η άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας διευρύνει την ...