Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αυστρία απειλούνται από φτώχεια...

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αυστρία απειλούνται απόφτώχεια...
Όπως αναφέρεται σχετικά, οι άνθρωποι που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης είναι οι για μακρό χρονικό ...