Σε χαμηλό 11 ετών η ανεργία στην Ιρλανδία

Σε χαμηλό 11 ετών η ανεργία στην Ιρλανδία
- Η ανεργία στην Ιρλανδία διαμορφώθηκε σε χαμηλό 11 ετών, υποχωρώντας εκ νέου στο 5,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.