Η Πορτογαλία συνιστά την πιο φιλική χώρα στο LGBT κοινό

Η Πορτογαλία συνιστά την πιο φιλική χώρα στο LGBT κοινό
- Ο δείκτης SPARTACUS Gay Travel ενημερώνεται κάθε χρόνο για τους ταξιδιώτες της (LGBT) κοινότητας σε 197 χώρες. Ένα από τα ανερχόμενα αστέρια ...