İnternet bağımlılığı mevzuatta

İnternet bağımlılığı mevzuatta
- Komisyonda, eğitim-araştırma hastanelerinden ve tıp fakültelerinden ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, farmakoloji uzmanları ve Adalet Bakanlığı