Υψηλά τα ποσοστά καταστολής του HIV σε άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία αμέσως μετά τη διάγνωση

Υψηλά τα ποσοστά καταστολής του HIV σε άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία αμέσως μετά τη διάγνωση
- Το 80% των ατόμων που ξεκίνησαν θεραπεία για τον HIV αμέσως μετά τη διάγνωση του, διατηρούσαν σε καταστολή τον ιό ...