Δωρεάν εξέταση HIV σε τρία ιατρεία του δήμου Αθηναίων

Δωρεάν εξέταση HIV σε τρία ιατρεία του δήμου Αθηναίων
- Το καινοτόμο μοντέλο γρήγορης, ανώνυμης και δωρεάν εξέτασης για τον ιό HIV, το Rapidtest, εφαρμόζει ο δήμος Αθηναίων σε τρία Δημοτικά Ιατρεία.