Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C στο Δήμο Περιστερίου

Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B και C στο Δήμο Περιστερίου
- με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα πραγματοποιεί δωρεάν εξετάσεις για HIV και τις Ηπατίτιδες B και C, σε όσους πολίτες το επιθυμούν.