Να ιδρυθεί υπουργείο Οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Να ιδρυθεί υπουργείο Οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
- Επίσης υποστήριξε πως επί της σημερινής κυβέρνησης έχει μειωθεί η παιδική φτώχεια. Αφού ανέφερε πως το 2015 και 2016 οι παροχές ήταν ύψους ...