Η μετανάστευση μειώνει την ανεργία, αλλά απομακρύνει και την ανάπτυξη

Η μετανάστευση μειώνει την ανεργία, αλλά απομακρύνει και την ανάπτυξη
- Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η μείωση των ποσοστών της ανεργίας στη χώρα είναι πλασματική ...