Χατζηδάκης: Η χώρα δεν μπορεί να χάνει άλλο χρόνο - Ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να ...

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν μπορεί να χάνει άλλο χρόνο - Ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να ...
- Ο τεχνικός κόσμος της χώρας δεν μπορεί να καταδικάζεται στην ανεργία. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να εξορίζονται στο εξωτερικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί ...