Στη μεταβλητή γεωμετρία της Ευρώπης

Στη μεταβλητή γεωμετρία της Ευρώπης
- Η προοπτική 2ετίας στο 1,1% και 1,7% ενώ έχει ΔΧ/ΑΕΠ στο 68% και χαμηλή ανεργία (3,4%). Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις (στη Γερμανία είναι αρκετά ...