Μεσαίωνας στο Μπρουνέι: Δημόσια εκτέλεση με λιθοβολισμό για γκέι και μοιχούς προβλέπει νέος ...

Μεσαίωνας στο Μπρουνέι: Δημόσια εκτέλεση με λιθοβολισμό για γκέι και μοιχούς προβλέπει νέος ...
- η εφαρμογή νέων νόμων από την ερχόμενη εβδομάδα στο Μπρουνέι που προβλέπουν την δημόσια εκτέλεση διά λιθοβολισμού gay και μοιχών.