Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να μην μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ σε συνθήκες ακραίας ...

Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να μην μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ σε συνθήκες ακραίας ...
- Αυτό ενδέχεται να ισχύει σε περιπτώσεις «ακραίας φτώχειας», εξαιτίας των οποίων ο αιτών άσυλο θα στερηθεί βασικές του ανάγκες, όπως η τροφή, ...