Οικονομική ανάπτυξη και νέοι

Οικονομική ανάπτυξη και νέοι
- Για τους νέους που χτυπήθηκαν βαθιά από την ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τα αδιέξοδα και τελικά πολλοί από αυτούς επέλεξαν ...