Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1975 η ανεργία στη Βρετανία

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1975 η ανεργία στη Βρετανία
- Ειδικότερα, κατά 222.000 αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι της χώρας με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στο 3,9%, το χαμηλότερο επίπεδο που ...