Καταδικάστηκε οδοντίατρος που αρνήθηκε υπηρεσίες της σε ασθενή με HIV

Καταδικάστηκε οδοντίατρος που αρνήθηκε υπηρεσίες της σε ασθενή με HIV
- Οδοντίατρος από τη βορειοανατολική Σλοβενία κρίθηκε ένοχη για διάκριση απέναντι σε ασθενή με HIV από τα δικαστήρια της χώρας και πρόκειται για ...