Με επίκεντρο την ανεργία στους νέους το συνέδριο του ΕΛΚ στην Αθήνα

Με επίκεντρο την ανεργία στους νέους το συνέδριο του ΕΛΚ στην Αθήνα
- Η ανεργία των νέων και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για εργασία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκό ...